• Popularyzacja strzelectwa praktycznego, sportowego i rekreacyjnego z broni sportowej, kolekcjonerskiej i historycznej;

  • Upowszechnianie, rozwijanie i promowanie kolekcjonerstwa broni, amunicji oraz militariów;

  • Popularyzacja wiedzy na temat broni, militariów oraz historii oręża i działalności kolekcjonerskiej.

  • Pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu, wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni, pamiątek i artefaktów militarnych i historycznych

  • Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni dawnej i nowej, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy;

  • Prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia, organizowanie i udział w aktywnościach z zakresu strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej;

  • Doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko-instruktorskich innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;

  • Podnoszenie sprawności fizycznej oraz poziomu wyszkolenia praktycznego i teoretycznego swoich członków;

  • Reprezentowanie, ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz społeczności strzeleckiej, w tym przedstawicieli innych stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim, sportowym lub obronnym

  • Organizowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki

  • Kontynuowanie polskich tradycji strzelectwa oraz kolekcjonerstwa broni i militariów