Spotkanie z Burmistrzem Błonia

 

W środę 25 września br. w Urzędzie Miejskim w Błoniu odbyło się spotkanie zarządu Błońskiego Klubu Strzeleckiego z Panem Burmistrzem Błonia Zenonem Reszką.

Celem spotkania było przedstawienie Panu Burmistrzowi Błońskiego Klubu Strzeleckiego, jego dokonań, obecnej działalności i planów na przyszłość.

Zarząd BKS złożył deklarację współpracy z Panem Burmistrzem i Gminą Błonie w ramach rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie  sportu strzeleckiego co spotkało się z aprobatą Pana Burmistrza.